LVII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 27.11 i 11.12.
  2. Sprawozdanie z pracy rady oraz stałych komisji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2024.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2023-2034.
  7. Roczne sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wiśniowa.
  8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek