LXI sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LXI sesja Rady Gminy Wiśniowa

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy zatwierdzonej decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nr R.RZT.70.25.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/453/2024 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/473/2024 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2024 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2024 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2024-2034.
  7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wiśniowa.
  8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

           Ryszard Strzępek