Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa w okręgu nr 2

W dniu 12 lutego 2023 r. przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Wiśniowa w okręgu nr 2, obejmującym sołectwo Kożuchów i sołectwo Kalembina. W okręgu wybierano 1 radnego.

Radnym został wybrany Pan Janusz Kawa.