XIX sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Wiśniowej odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa- Oparówka –  Wysoka Strzyżowska  w km 0+000 – 0+240”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działek nr 45/7 i 45/9  położonych w Markuszowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr XVIII/159/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
 11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek