XL sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury odbędzie się XL sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  3. Sprawozdanie z prac rady gminy oraz stałych komisji rady gminy w II półroczu 2017r., podjęcie uchwały w zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2018.
  4. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. oraz plan pracy na rok 2018 r.
  5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
  6. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Podjęcie uchwał dotyczących budżetu gminy Wiśniowa na 2018 r. w sprawie:

– uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2018 r.
– uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa.

  1. Sprawy różne.

                          

   Przewodniczący Rady Gminy

       Ryszard Strzępek