XLIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej w Wiśniowej (budynek gimnazjum) odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Obraz Gminy Wiśniowa w Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017-2025.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
  5. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

      Ryszard Strzępek