XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku Wójta Gminy Wiśniowa o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/282/2018 Rady Gminy Wiśniowa w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej z dnia 13 marca 2018 r.
  6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
  7. Sprawy różne.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek