XLIX sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

1.  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

3.  Wolne wnioski, zapytania i informacje.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu LIFE IP pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2023 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2023-2034

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek