XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2023r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/391/2023 Radny Gminy Wiśniowa z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.