XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku Wójta Gminy Wiśniowa o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023.
  4. Sprawy różne

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Pietryka