XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku radnych Stanisława Rokosza, Eugeniusza Świstaka, Bogusława Furtka, Janusza Kawy, Adama Zięby o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej odbędzie się XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wiśniowej Pana Kazimierza Jakobsze
  2. Wybór na wakujące stanowiska: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Jakobsze