XX sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 1 lipca 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej (w przypadku zmiany miejsca posiedzenia informacja zostanie przekazana telefonicznie) odbędzie się XX sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Debata nad Raportem o stanie gminy Wiśniowa
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wiśniowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za rok 2019
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2019
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2020 r.
 12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek