XXV sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 17 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
  3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Sprawy różne.
  6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok