XXVII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2017 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2017.
  4. Sprawozdania z prac stałych komisji.
  5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  7. Sprawy różne.
  8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok