XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku Wójta Gminy Wiśniowa o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szufnarowa
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  4. Sprawy różne.
  5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok