XXXI sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  3. Sprawozdanie  z prac stałych komisji w I półroczu 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Niewodna
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2021 r.
  8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.