XXXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2016 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2016
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za rok 2016
  5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  7. Sprawy różne.
  8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok