XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku Wójta Gminy Wiśniowa o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 16.00
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Wiśniowa z Przedsiębiorstwa Handlowo Produkcyjno Usługowego ZAGRODA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżowie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  4. Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok