XXXIV sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Wiśniowej odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  3. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wiśniowa.
  4. Sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2021 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2021-2035.
  10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek