XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku Wójta Gminy Wiśniowa o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 11.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę  Wiśniowa projektu współfinansowanego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1  Rozwój edukacji przedszkolnej, pn. „Razem Rośniemy – utworzenie nowego oddziału w  Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej” nr wniosku: WND-RPPK.09.01.00-18-0011/17
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla  Gminy Frysztak na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla  Samorządu Miasta Jasło na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla  Gminy Strzyżów na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Kożuchów, Kalembina).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Dokumentacja chodnika w Szufnarowej)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Dokumentacja chodnika w Wiśniowej)

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek