XXXIX sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 7:30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/322/2022 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od  dnia 1 września 2022 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/323/2022 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od  dnia 1 września 2022 roku
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2022 r.
  8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek