XXXVI sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek nr 283/1 i 284 położonych w Kożuchowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Strzyżowskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Markuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na rzecz Gmin z Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale nr XXXV/303/2022 Rady Gminy Wiśniowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2022-2034
 13. Wolne wnioski, zapytania i informacje

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek