XXXVI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

W dniu 9 września 2017 r. (sobota) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik retencyjny” w Wiśniowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  2. Sprawy różne.
  3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok