XXXVII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 9.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Markuszowej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kozłówku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Pstrągówce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  w Gminie Wiśniowa
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2022 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania   Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2022 r.
 8. Wystąpienie Senatora RP Zdzisława Pupy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2022-2034.
 11. Wolne wnioski, zapytania i informacje

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek