XXXVII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  2. Sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa za I półrocze 2017 r.

a) Komisja Rewizyjna
b) Komisja Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowa
c) Komisja Społeczno-Socjalna
d) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2017-2032.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9. Sprawy różne.

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek