XXXVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 8 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa wynagrodzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jaszczurowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Markuszowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Markuszowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Różance.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szufnarowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne.
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

      Ryszard Strzępek