Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Wiśniowej odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury w Wiśniowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniowa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
  1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawy różne.
  4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior