Apel Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący afrykańskiego pomoru świń

 

Szanowni Państwo!

 

Afrykański pomór świń – nie zagraża ludziom, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Choroba ta ostatnio intensywnie szerzy się w Polsce i w Państwach sąsiednich. Stwierdzenie ognisk tej choroby powoduje duże straty finansowe oraz blokuje obrót, handel i eksport trzody chlewnej i wieprzowiny.

 

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety powodem jej szerzenia bywa także  człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

– zgłaszanie zachorowań i padnięć  świń oraz znalezionych padłych dzikich zwierząt  do lekarza weterynarii,

– kupowanie świń wyłącznie z pewnego  źródła,

– utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

– stosowanie tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

– wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami
z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

 

Jednocześnie informujemy, że przestrzeganie wymienionych zasad przyczyni się do ochrony gospodarstw przed tą chorobą, a w razie jej wystąpienia, umożliwi otrzymanie odszkodowań rekompensujących straty.