Nabór wniosków „Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”

admin-ajax.php

INFORMUJE
o naborze wniosków w ramach poddziałania 6.5

„Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”

objętego PROW 2014 – 2020

Wnioski można składać w Biurze Powiatowym w Strzyżowie
w terminie od 12 września do 11 października 2016
codziennie w godzinach od 7:30-15:30

wzory wniosków dostępne na miejscu