Apel do hodowców drobiu ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz głównego lekarza weterynarii

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyna rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków h5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominam o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Przypominamy też, ze za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

uwaga_hpa