Informacja dla rolników z terenu gminy Wiśniowa

Gminny Punkt Doradztwa PODR Boguchwała prowadzi nabór na szkolenia chemizacyjne, tj.:

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków. Kierowane jest do osób, którym skończyła się ważność zaświadczenia wydanego na okres 5 lat – czas trwania 1 dzień ( 7 godzin).

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków. Kierowane jest do osób, które nie przechodziły wcześniej szkolenia w tym zakresie – czas trwania 2 dni (14 godzin).

Zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest ono wymagane również podczas kontroli w gospodarstwie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zapisy i wszelkie pytania u pracownika Magdalena Piasecka tel. 723 977 488.