Informacja Prezesa KRUS o ubezpieczeniu dzieci poniżej 16 roku życia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

list-prezesa-krus

 

Więcej informacji o zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości , o postępowaniu w razie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka, można znaleźć pod adresem: http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/umowa-ubezpieczenia-dzieci-rolnikow-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow/