Kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Gminny punkt PODR Boguchwała w Wiśniowej informuje o naborze na kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin w wymiarze podstawowym (14 godzin) oraz uzupełniającym (7 godzin). Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 723 977 488 oraz w pokoju nr 15 Urzędu Gminy Wiśniowa. Chęć udziały należy zgłaszać do dnia 28.02.2018

Z poważaniem

Magdalena Piasecka