List Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego

Zamieszczamy list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników, organizatorów i gospodarzy dożynek.