Pomoc finansowa w związku z wystąpieniem ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie informuje, o możliwości uzyskania pomocy finansowej przez właścicieli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych/tablicach ogłoszeń.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ARiMR pod linkiem https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

 

Z poważaniem

POWIATOWY
LEKARZ WETERYNARII
w Strzyżowie

lek. wet. Antoni Kopeć