Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kozłówku

Wójt Gminy Wiśniowa zgodnie z art. 12 ust. 5  ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r (Dz.U.2018.1152 t.j.) informuje mieszkańców korzystających z wodociągu w Kozłówku o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda dostarczana z wodociągu spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym.

W załączeniu wyniki badań

 

Wójt

Marcin Kut

 

Wyniki badań wody