Wysokość cen za zaopatrzenie w wodę od 17 września 2021

Gmina Wiśniowa informuje, że od 17 września 2021r. obowiązują niżej  podane rodzaje i wysokość cen za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Wiśniowa dla miejscowości Kozłówek

Rodzaje i wysokość cen:

  1. grupa 1 – gospodarstwa domowe w wysokości 3,07 zł/m3 netto + 8 % vat
  2. grupa 2 – pozostali odbiorcy w wysokości 3,53 zł/m3 netto + 8 % vat

Przedstawione  ceny wynikają z decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nr RZ.RET.770.32.2020.MK z dnia 07.09.2020 r. i uwzględniają dopłatę zatwierdzoną przez Radę Gminy Wiśniowa uchwałą nr XXII/183/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Kozłówek na terenie gminy Wiśniowa.                                                              

Wójt Gminy

Marcin Kut