Ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Wiśniowa dla miejscowości Kozłówek od 1 grudnia 2023

Gmina Wiśniowa informuje, że od 1 grudnia 2023 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Wiśniowa dla miejscowości Kozłówek

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWielkość cen i stawek opłat
1Grupa 1 – Gospodarstwa domowecena wody (zł/m3) : 3,79 zł
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c): 1,0 zł
2Grupa 2 – pozostalicena wody (zł/m3) : 3,79 zł
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c): 1,0 zł

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawione ceny wynikają z decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nr RZ.RET.70.54.2023 z dnia 31.10.2023 r. i uwzględniają dopłatę zatwierdzoną przez Radę Gminy Wiśniowa uchwałą nr LV/432/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowosci Kozłówek na terenie gminy Wiśniowa.

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut