Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia – wodociąg Kozłówek

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do wiadomości mieszkańców korzystających z wodociągu w Kozłówku Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.