Ogłoszenie w sprawie podpisywania umów na dostarczanie wody w m. Kozłówek

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w dniu 25 czerwca 2019 r. w Domu Ludowym w Kozłówku będzie można podpisać umowę na dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego.

Z uwagi na zaistniałe trudności techniczne związane z zainstalowaniem wodomierzy w budynkach na chwilę obecną opłata za wodę będzie naliczana w oparciu o liczbę osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym.

Prosi się mieszkańców/właścicieli nieruchomości o zabranie dowodu osobistego.

W przypadku braku możliwości przybycia w tym dniu celem zawarcia umowy właściciel nieruchomości będzie mógł to zrealizować w Urzędzie Gminy Wiśniowa w pokoju numer 10 w terminie do 15 lipca 2019 r.

Wójt

Marcin Kut