Stawki opłat za dostarczoną wodę na terenie Gminy Wiśniowa

Gmina Wiśniowa informuje, że od 29 marca 2019 r. obowiązują niżej podane stawki opłat za dostarczoną wodę na terenie Gminy Wiśniowa (dla mieszkańców wsi Kozłówek korzystających z wodociągu wiejskiego) zatwierdzone uchwałą Nr VI/56/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 marca 2019 r.