Urząd Gminy

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150
tel: (17) 2775 063
fax: (17) 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

Kierownictwo Urzędu:

Wójt Gminy Marcin Kut
Sekretarz Jacek Rybczyk
Skarbnik Grzegorz Włodyka

Referaty Urzędu Gminy

Referat organizacji i spraw obywatelskich – Kierownik Jacek Rybczyk
Referat środowiska – Kierownik Joanna Mularska
Referat planowania przestrzennego, inwestycji i gospodarki mieniem komunalnym – Kierownik Paweł Furtek
Referat budżetu i finansów – Kierownik Grzegorz Włodyka

Urząd Stanu Cywilnego – z-ca kierownika USC Kazimierz Jamróg

Mapa dojazdu: