Cyberbezpieczeństwo – baza wiedzy

W świetle obowiązującej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 art. 2 pkt 4) Cyberbezpieczeństwo to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” 

Urząd Gminy Wiśniowa jako podmiot publiczny w związku z obowiązkiem wypełnienia zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zgodnie z art. 22 ust. 1 UKSC zapewnia osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej.

Przykładowe zagrożenia cyberataków:

 • utrata wrażliwych danych
 • straty finansowe w wyniku kradzieży
 • duże koszty związane z odzyskaniem danych
 • utrata dobrej reputacji

Jak ograniczyć ryzyko cyberataków:

 • Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe
 • Aktualizuj oprogramowanie
 • Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku podejrzanych linków wysyłanych przez e-mail, SMS lub wiadomości z popularnych komunikatorów internetowych i mediów społecznościowych
 • Nie otwieraj nieznanych załączników, w szczególności pochodzących od nieznanych nadawców.
 • Nie klikaj w podejrzane linki, choćby miały atrakcyjne brzmiące tytuły. Stosuj się do zasady ograniczonego zaufania.
 • Zadbaj o to, aby Twoje hasła były trudne do odgadnięcia
 • Stosuj podwójną weryfikację (uwierzytelnienie)
 • Dbaj o prywatność. Zanim coś opublikujesz, zastanów się, jakie reakcje mogą wywołać Twoje posty, co może stać się z Twoimi zdjęciami i filmami.
 • Unikaj podawania swoich danych personalnych czy kontaktowych w miejscach, w których nie ma takiej potrzeby

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

https://www.cert.pl/ouch/