Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej

Dyrektor:

Dyrektor: Anna Mikuszewska

Adres:
38-124 Wiśniowa 136/1

Kontakt:
tel: (17) 2775 049
fax: (17) 2775 049
e-mail: gops@wisniowa.pl
Strona internetowa: gops.wisniowa.pl

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśniowej

Dyrektor:
Roman Klocek

Adres:
38-124 Wiśniowa 76

Kontakt:

tel: (17) 2775 087
e-mail: zeaswisniowa@poczta.onet.pl

Ośrodek Kultury w Wiśniowej

Dyrektor:
Grzegorz Tomaszewski

Adres:
38-124 Wiśniowa 136

Kontakt:
tel: (17) 277 53 93
e-mail: gok_wisniowa.@o2.pl
Strona internetowa: www.okwisniowa.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej

Dyrektor:
Małgorzata Twardosz

Adres:
38-124 Wiśniowa 136

Kontakt:
tel: (17) 277 50 59
e-mail: gbpwisniowa@gmail.com
Strona internetowa: www.gbpwisniowa.pl