Pracownicy Urzędu

Wójt Gminy Wiśniowa
Marcin Kut
tel. 17 2775 063
fax. 17 2775 901
e-mail: marcin_kut@wisniowa.pl

Referat organizacji i spraw obywatelskich

Jacek RybczykSekretarz Gminy – Kierownik referatuPokój nr 2(17) 2775 063
Izabela BrydaPodinspektor ds. ewidencji ludności, kadrowych i wojskowychPokój nr 9(17) 2775 063 wew. 21
Anna PilutInspektor ds. obsługi Rady GminyPokój nr 9(17) 2775 063 wew. 21
Andrzej MichalskiInspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowejPokój nr 16(17) 2775 063 wew. 15
Magdalena SadłoInspektor ds. obsługi sekretariatu i archiwumPokój nr 1(17) 2775 063 wew. 19
Joanna BorkowskaPodinspektor ds. obsługi kancelaryjnejKancelaria – parter(17) 2775 063 wew. 29
Marta TomkowiczPracownik administracyjnyKancelaria – parter (17) 2775 063 wew. 29
Tomasz ŚcibiorInspektor ds. informatyki i bezpieczeństwa systemów informatycznychPokój nr 7(17) 2775 063 wew. 23
Tomasz ZiobroObsługa prawna  

Referat planowania przestrzennego, inwestycji i gospodarki mieniem komunalnym

Paweł FurtekKierownik referatuPokój nr 8a(17) 2775 063 wew. 36
Wojciech PetkaInspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycjiPokój nr 8b(17) 2775 063 wew. 37
Łukasz ŚliwkaPodinspektor ds. budownictwa, inwestycji i remontów mienia komunalnegoPokój nr 8b(17) 2775 063 wew. 37
Lucyna CynarskaInspektor ds. gospodarki mieniem komunalnymPokój nr 8a(17) 2775 063 wew. 36
Paulina GajdaInspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków pomocowychparter(17) 2775 063 wew. 27
Angelika BujakPodinspektor ds. zamówień publicznychparter(17) 2775 063 wew. 27
Mateusz PociaskPodinspektor ds. budowy i utrzymania drógPokój nr 8a(17) 2775 063 wew 36

Referat Środowiska

Joanna MularskaKierownik ReferatuPokój nr 10(17) 2775 063 wew. 24
Anna BobekInspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnejPokój nr 10(17) 2775 063 wew. 20
Justyna SzkołutPodinspektor ds. utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadamiPokój nr 10(17) 2775 063 wew. 20
Mariola FortunaPunkt konsultacyjny „Czyste powietrze”Pokój nr 10 (17) 2775 063 wew. 20

Referat budżetu i finansów

Grzegorz Włodyka
Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu
Pokój nr 17(17) 2775 063 wew. 14
Katarzyna WolanStanowisko ds. księgowości budżetowejPokój nr 17 (17) 2775 063 wew. 13
Justyna GajewskaStanowisko ds. księgowości budżetowej Pokój nr 17(17) 2775 063 wew. 13
Irena GajewskaStanowisko ds. rozliczeń VATPokój nr 17(17) 2775 063 wew. 13
Mariola GruszczyńskaStanowisko ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowejPokój nr 13 (17) 2775 063 wew. 18
Lucyna LesieckaStanowisko ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej Pokój nr 13 (17) 2775 063 wew. 18
Katarzyna UtnickaStanowisko ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej Pokój nr 13 (17) 2775 063 wew. 18
Iwona ProrokKasjerKasa –

Pokój nr 14

(17) 2775 063 wew. 47

Urząd Stanu Cywilnego

Kazimierz JamrógZastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w WiśniowejPokój_nr 8(17) 2775 063 wew. 22