Przebudowa drogi gminnej Nr 112451 R Wiśniowa- Szufnarowa- Rakówki w km 0+000 – 0+850

prow

 

Gmina Wiśniowa zrealizowała projekt pn.” Przebudowa drogi gminnej Nr 112451 R Wiśniowa- Szufnarowa- Rakówki w km 0+000 – 0+850”, który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.W ramach operacji przebudowano odcinek 0.850 km drogi gminnej Nr 112451 R Wiśniowa- Szufnarowa- Rakówki . Istotne znaczenie dla możliwości powodzenia przedsięwzięcia miało wsparcie finansowe z UE w kwocie 101 300,00 zł na przebudowę niniejszego odcinak drogi. Koszt całkowity operacji wyniósł 159 202,10 zł. Przebudowa drogi gminnej Nr 112451 R Wiśniowa- Szufnarowa- Rakówki na odcinku 850 m posłużyła wsparciu rozwoju miejscowości Wiśniowa. Ponadto oddana do użytku przebudowana droga gminna służy całej społeczności lokalnej, zapewniając dogodny i bezpieczny dojazd oraz połączenie z drogami wojewódzkimi Nr 988 oraz Nr 986.