Przebudowa drogi gminnej Szufnarowa – Pniakówki w km 0+055 – 0+100 oraz 0+235 – 1+185

prow

Gmina Wiśniowa zrealizowała projekt pn.”Przebudowa drogi gminnej Szufnarowa – Pniakówki w km 0+055 – 0+100 oraz 0+235 – 1+185″, który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.W ramach operacji przebudowano odcinek 0.995 km drogi gminnej Szufnarowa – Pniakówki w km 0+055 – 0+100 oraz 0+235 – 1+185. Istotne znaczenie dla możliwości powodzenia przedsięwzięcia miało wsparcie finansowe z UE w kwocie 127 775 zł na przebudowę niniejszego odcinak drogi. Koszt całkowity operacji wyniósł 200 809,49 zł Przebudowa drogi gminnej Szufnarowa – Pniakówki w km 0+055 – 0+100 oraz 0+235 – 1+185 na odcinku 995 m posłużyła wsparciu rozwoju miejscowości Szufnarowa . Ponadto oddana do użytku przebudowana droga gminna służy całej społeczności lokalnej, zapewniając dogodny i bezpieczny dojazd oraz połączenie z drogą wojewódzką Nr 986.