Przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa k. Kopcia w km 0+190 – 0+535

prow

 

Gmina Wiśniowa zrealizowała projekt pn.” Przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa k. Kopcia w km 0+190 – 0+535, który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.W ramach operacji przebudowano odcinek 0.345 km drogi wewnętrznej Wiśniowa k. Kopcia w km 0+190 – 0+535. Istotne znaczenie dla możliwości powodzenia przedsięwzięcia miało wsparcie finansowe z UE w kwocie 64 263 zł na przebudowę niniejszego odcinak drogi. Koszt całkowity operacji wyniósł 100 995,92 zł Przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa k. Kopcia w km 0+190 – 0+535 na odcinku 345 m posłużyła wsparciu rozwoju miejscowości Wiśniowa . Ponadto oddana do użytku przebudowana droga gminna służy całej społeczności lokalnej, zapewniając dogodny i bezpieczny dojazd oraz połączenie z drogą wojewódzką Nr 986 i Nr 988.