15 kwietnia 2023 – ostateczny termin składania wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Wiśniowa przypomina o upływającym w dniu 15 kwietnia 2023 roku, ostatecznym terminie składania wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236).

Informuje jednocześnie, że wzór wniosku o zakup jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Gminy Wiśniowa, oraz z kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Wiśniowa.

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut