Gmina Wiśniowa przystępuje do sprzedaży końcowej niesprzedanego paliwa stałego

Działając na podstawie Art. 14a ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza, że Gmina Wiśniowa przystępuje do sprzedaży końcowej niesprzedanego paliwa stałego  nabytego  z przeznaczeniem  dla preferencyjnej  sprzedaży  gospodarstwom domowych .

 Określa się:

1. termin składania wniosków o zakup od 15-05-2023 do 30-06-2023

2. szacunkowa ilości posiadanego poprzez Gminę Wiśniowa paliwa :

  • Sort groszek : 18,91 t
  • Sort orzech : 22,68 t
  • Sort kostka : 0,5 t

3. Gmina Wiśniowa prowadzi sprzedaż w/w paliwa w cenie 1950,00 zł tona brutto.

Informuję ponadto, że  wnioski o zakup rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpłynięcia i dokonania wpłat, do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej, a wszelkie informacje dotyczące dystrybucji będą udostępniane na stronach Urzędu Gminy Wiśniowa pod adresem https://wisniowa.pl/  oraz na BIP Wiśniowa  https://wisniowa.bip.gov.pl/.

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut


INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Wiśniowa. Kontakt: 38-124 Wiśniowa 150. Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: iod@wisniowa.pl. Cel wykorzystania: Zebranie od mieszkańców informacji na temat zapotrzebowania na węgiel, zakup surowca od importera wskazanego przez rząd i dostarczenie go do mieszkańców. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://wisniowa.bip.gov.pl zakładka „Ochrona danych osobowych (RODO)”.